Historia jednego kursu, czyli jak Wiktoria zdobywa prawo jazdy …

Wiktoria zastanawia się nad rodzajem kursu

Wiktoria zapisuje się w biurze. Koordynatorka biura omawia wszystkie etapy kursu.

Czas na badanie lekarskie. Orzeczenie które otrzyma Wiktoria jest niezbędne do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę tzw. PKK

W wydziale komunikacji Wiktoria wyrabia PKK

Teraz można rozpocząć zajęcia teoretyczne

Jeszcze tylko kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i Wiktoria jest gotowa na pierwszą jazdę samochodem

Zaczynamy jazdy – pierwsze spotkanie z instruktorem

W przerwie między parkowaniem a zawracaniem Wiktoria omawia czynności obsługowe pojazdu

Instruktor wyjaśnia trudne sytuacje na drodze i wskazuje na popełnione błędy

Zbliża się koniec kursu, Wiktoria pewnie porusza się po drodze

Wiktoria bez obaw zapisuje się na egzamin

Wiktoria zdaje egzamin – wybrała do tego swój ulubiony szkolny samochód

Egzamin zdany celująco

Jest upragnione prawo jazdy – szerokiej drogi Wiktorio!

Historia jednego kursu, czyli jak Wiktoria zdobywa prawo jazdy …

Wiktoria zastanawia się nad rodzajem kursu

Wiktoria zapisuje się w biurze. Koordynatorka biura omawia wszystkie etapy kursu.

Czas na badanie lekarskie. Orzeczenie które otrzyma Wiktoria jest niezbędne do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę tzw. PKK

W wydziale komunikacji Wiktoria wyrabia PKK

Teraz można rozpocząć zajęcia teoretyczne

Jeszcze tylko kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i Wiktoria jest gotowa na pierwszą jazdę samochodem

Zaczynamy jazdy – pierwsze spotkanie z instruktorem

W przerwie między parkowaniem a zawracaniem Wiktoria omawia czynności obsługowe pojazdu

Instruktor wyjaśnia trudne sytuacje na drodze i wskazuje na popełnione błędy

Zbliża się koniec kursu, Wiktoria pewnie porusza się po drodze

Wiktoria bez obaw zapisuje się na egzamin

Wiktoria zdaje egzamin – wybrała do tego swój ulubiony szkolny samochód

Egzamin zdany celująco

Jest upragnione prawo jazdy – szerokiej drogi Wiktorio!